Modevakscholen

Flevoland

Trudi de Kreek, 06 – 273 17 225, Emmeloord, naai- en patroontekenlessen
info@trudidekreek.nl
www.trudidekreek.nl

Friesland

Josje van der Wal, (058) 257 4556, Stiens, opleiding en naailessen
josjevanderwal@hotmail.com
www.atelierjosje.nl

Gelderland

Melanie de Bakker, (024) 379 0814 / 06 – 188 659 17, Nijmegen, opleiding en naailessen
modevakschool@melaniedebakker.nl
www.melaniedebakker.nl

Gerdi Grote Punt-Achterkamp, (024) 344 25 36, Nijmegen, opleiding en naailessen
ggrotepunt@gmail.com
www.modevakschoolachterkamp.nl

Wilma Schouten-Lankman, 06 – 538 29 353, Oldebroek, opleiding en naailessen
sche232@telfort.nl

Ira Witjes-van Steen, (0481) 37 70 27, Elst, opleiding en naailessen
info@iracouture.nl
www.modevakschooliracouture.nl

Alice Brandt, (0481) 376384, Elst, naailessen
info@modevakschoolalice.nl
www.modevakschoolalice.nl

Noord-Brabant

Marion van Oirschot, 06 – 239 174 46, Best, opleiding en naailessen
info@marionsatelier.nl
www.modeopleidingbrabant.nl
www.marionsatelier.nl

Overijssel

Aukje Huls-Elsinga, 06 – 30301324, Zwartsluis, opleiding en naailessen
zegelenberg@planet.nl

Roelie van Dijk-Knoll, (0522) 29 17 98, Rouveen, naailessen
roelievandijk1@gmail.com

Geke Odink-Wolters, (0523) 68 37 54, Lutten, opleiding en naailessen
geke@stof-enzo.nl
www.stof-enzo.nl

Karin van Oosten, (038) 850 6855 / 06 – 330 323 67, Zwolle, opleiding en naailessen
info@oost-en.nl
www.oost-en.nl

Utrecht

Bettina de Blok, 06 – 149 898 20, De Bilt, opleiding en naailessen
info@modeatelierbettina.nl
www.modeatelierbettina.nl

Zuid-Holland

Willie Molendijk-Kamies, 06 – 105 222 14, Hellevoetsluis, opleiding en naailessen
info@stitchandcreate.nl
www.stitchandcreate.nl

Joke Rozenbeek, 06 – 54287261, Middelharnis, Masterclasses
j.rozenbeek@gmail.com]

Annette Lodder, 06 – 4477 4684, Alblasserdam, naailessen
naloddervandam@hetnet.nl
www.atelierannette.nl