Algemene ledenvergadering 5 november 2022

Afgelopen zaterdag 5 november heeft onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden.
Naast het uitreiken van de diploma’s aan de leraressen van de verschillende modevakscholen werd er teruggeblikt op het afgelopen stichtingsjaar. Daarna heeft Karin van Oosten een lezing gegeven over haar bedrijf, haar motivatie en manier van aanpak.
Deze dag is afgesloten met een lunch en de mogelijkheid om bij te praten en te netwerken met collega’s